ΜΠΟΡΕΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ;

Μία πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση για την ενάσκηση των δικαιώματα των φυσικών προσώπων όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Βελγίου. Με την απόφαση αυτή έκρινε πως ένα υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων για κάποια πρακτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που παραβιάζει τις διατάξεις του GDPR, ακόμα κι εάν τα προσωπικά δεδομένα του δεν επεξεργάστηκαν ποτέ.

Στην υπό εξέταση υπόθεση, μία Εταιρεία ζήτησε από τους πελάτες της να παρέχουν την ταυτότητά τους (“identity card”) ηλεκτρονικά προκειμένου αυτή να «διαβαστεί» από το λογισμικό της Εταιρείας, με σκοπό οι πελάτες της να αποκτήσουν μια κάρτα επιβράβευσης και να επωφεληθούν από εκπτώσεις στις αγορές τους. Σημειώνεται δε πως δεν παρεχόταν στους πελάτες η δυνατότητα να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, για παράδειγμα παρέχοντας μόνο τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα τους σε έντυπη μορφή ή μέσω email.

Έτσι, ένας πελάτης της Εταιρείας υπέβαλε καταγγελία για την πρακτική αυτή της τελευταίας στην Βελγική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Belgian Data Protection Authority). Ο πελάτης είχε αρνηθεί να παράσχει στην Εταιρεία την ταυτότητά του, ενώ επίσης αρνήθηκε να συγκατατεθεί στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων. Ως εκ τούτου, δεν μπόρεσε να εκδώσει την κάρτα επιβράβευσης.

Κατά την εξέταση της καταγγελίας, η Βελγική Αρχή διαπίστωσε ότι η πρακτική αυτή πράγματι παραβίαζε την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων του άρθρου 5 του GDPR, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σχετικών σκοπών. Ωστόσο, παλαιότερα, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Βελγίου είχε αποφανθεί ότι δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων, με το σκεπτικό ότι ο πελάτης δεν είχε προσκομίσει καν τα προσωπικά του δεδομένων, εδώ την ταυτότητά του, και ως εκ τούτου δεν είχε πραγματοποιηθεί επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Βελγίου ωστόσο δεν ακολούθησε την αιτιολόγηση του δευτεροβάθμιου. Αντιθέτως, τόνισε ότι μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων μπορεί να επέλθει ακόμα κι όταν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας απαιτεί από τα υποκείμενα των δεδομένων να χορηγήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα με σκοπό αυτά να επεξεργαστούν με τρόπο αντίθετο με τις απαιτήσεις προστασίας του GDPR, προκειμένου να επωφεληθούν από μία υπηρεσία. Συνεπώς, όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων κρίνει ότι μια πρακτική οδηγεί σε παραβίαση δεδομένων, μπορεί να λάβει διορθωτικά μέτρα και –όπου ενδείκνυται– να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ακόμη και αν τα προσωπικά δεδομένα του καταγγέλλοντα δεν υποβλήθηκαν ποτέ σε πραγματική επεξεργασία.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να ακολουθεί τη συνολική λογική και το πνεύμα του GDPR, ο οποίος δεν επιδιώκει μόνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και τη δημιουργία ενός σταθερού νομικού πλαισίου εντός του οποίου τα υποκείμενα των δεδομένων διαθέτουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, χωρίς δυσάρεστες συνέπειες.

ΕΞΥΠΝΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ: ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ;

Η τοποθέτηση καμερών αδιαμφισβήτητα αποτελεί πρακτική που έχει απασχολήσει την διεθνή κοινότητα σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εγκατάσταση καμερών σε σπίτια και ιδιωτικούς χώρους, αφού έχει οδηγήσει κατά καιρούς σε σειρά παραβιάσεων της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων, επιφέροντας κατά συνέπεια ιδιαίτερα επιβαρυντικά πρόστιμα για ιδιώτες και νομικά πρόσωπα. Με πρόσφατη απόφαση ενός Βρετανικού Δικαστηρίου, έρχονται να προστεθούν και τα ‘’έξυπνα’’ κουδούνια στις δυνητικές απειλές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας Βρετανός κάτοικος τοποθέτησε έξω από την οικία του ένα έξυπνο κουδούνι το οποίο περιείχε κάμερα που κατέγραφε ήχο και εικόνα από το σπίτι του γείτονά του. Κομβικό σημείο για την απόφαση αυτή όμως αποτέλεσε η αυτοματοποιημένη φύση της καταγραφής, αφού παρατηρήθηκε αυτόματη ενεργοποίηση καταγραφής ήχου όταν εντοπιζόταν κίνηση. Επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα αποτέλεσε και το μεγάλο εύρος κάλυψης της κάμερας καθώς κατέγραφε σημαντικό μέρος του εξωτερικού χώρου του γειτονικού σπιτιού. Τέλος, στη δυσχέρανση της θέσης του Βρετανού κατοίκου συνετέλεσε το γεγονός ότι δεν υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες που να ενημερώνουν για την καταγραφή ήχου και εικόνας.

Η απόφαση αυτή πιθανόν δεν θα επηρεάσει τη χρήση των συμβατικών κουδουνιών αλλά ίσως δημιουργήσει δεδικασμένο για κάμερες γύρω από ιδιωτικές κατοικίες που είναι συνεχώς σε λειτουργία ή ενεργοποιούνται με τον εντοπισμό κίνησης. Μάλιστα, ένα θεμελιώδες αποκύημα της απόφασης αυτής ήταν ότι ο Βρετανός κάτοικος που τοποθέτησε τα προαναφερθέντα ‘έξυπνα΄ κουδούνια ορίστηκε από το Δικαστήριο ως ‘data controller’ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και συνεπώς κατέστη υπόλογος σε ενδεχόμενα πρόστιμα που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Η απόφαση αυτή ίσως οδηγήσει στην αναθεώρηση πολλών ιδιωτών που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν ανάλογες συσκευές στην οικία τους, ωστόσο  θα χρειαστούν περαιτέρω παρόμοιες αποφάσεις για να οδηγηθούμε σε επανασχεδιασμό των ‘έξυπνων’ κουδουνιών.

Εν κατακλείδι, είναι φανερό πως η ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την τάση ευαισθητοποίησης προς την ιδιωτικότητά μας θέτει σε καθημερινή βάση πολύπλευρα και αμφίσημα νομικά αλλά και πρακτικά ερωτήματα. Η ευκολία με την οποία μπορούμε να προμηθευθούμε εξελιγμένες τεχνολογικές συσκευές θα πρέπει να συνοδεύεται  με την όξυνση του αισθήματος της ατομικής ευθύνης προκειμένου να αποφεύγονται παραβατικές συμπεριφορές που διακινδυνεύουν την ακεραιότητα της προσωπικής ζωής των ανθρώπων.

ΠΩΣ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΑΣ

Σε μία προσπάθεια για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Covid-19, οι χώροι εστίασης αντικαθιστούν σταδιακά τα κλασικά τυπωμένα μενού με ψηφιακά, στα οποία παρέχεται εύκολη πρόσβαση  μέσω QR κωδικών (Quick Response codes). Δεδομένου ότι οι κωδικοί QR επιτρέπουν την γρήγορη απεικόνιση των μενού, διευκολύνοντας τη διαδικασία της παραγγελίας, γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Μήπως όμως αυτή η «ανέπαφη» τεχνολογία προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό, ειδικότερα αναφορικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πελατών;

Ένας QR κωδικός μπορεί να συνδεθεί με οτιδήποτε αυξάνει την ικανότητα μίας επιχείρησης να εντοπίσει και να αναλύσει τη συμπεριφορά των πελατών της, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα όπως δεδομένα τοποθεσίας, τηλεφωνικούς αριθμούς και emails, ακόμα και πληροφορίες πιστωτικών καρτών. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν εύκολα να τροφοδοτήσουν βάσεις δεδομένων χωρίς την ενημέρωση ή τη συγκατάθεση των χρηστών για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς, εγείροντας έντονα ζητήματα ιδιωτικότητας αλλά και κινδύνους ασφαλείας.

Οι QR κωδικοί είναι προγραμματιζόμενοι κι έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για να παρακολουθήσουν τις επιλογές των πελατών, όπως για παράδειγμα πότε, πού και πόσο συχνά σκανάρονται οι κωδικοί. Επιπλέον, ενεργοποιούν τα λεγόμενα και ευρέως διαδεδομένα “cookies”, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν και να αποθηκεύσουν σε βάσεις δεδομένων στοιχεία όπως το ιστορικό παραγγελιών του πελάτη, το όνομα και την τοποθεσία του.

Επιπρόσθετα, η χρήση των κωδικών αυτών δημιουργεί αμφιβολίες για την ασφάλεια των δεδομένων, αφού μπορεί να αποτελούν ανοικτή δίοδο για την εισροή ιών ή άλλου κακόβουλου λογισμικού απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη. Η φασαρία και οι περισπασμοί του χώρου είναι πιθανό να καταλήξουν σε μη ασφαλή κλικ, αφού ο πελάτης δεν είναι διατεθειμένος να ελέγξει την ασφάλεια της σελίδας στην οποία εισέρχεται. Είναι επίσης γνωστό ότι ορισμένοι χάκερς επικολλάνε το δικό τους αυτοκόλλητο κωδικού QR πάνω από τον πραγματικό κωδικό του εστιατορίου που ενδεχομένως υπάρχει σε ένα μενού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανακατευθύνουν τον πελάτη σε ένα διαφορετικό, δικό τους ιστότοπο που φιλοξενεί κακόβουλο λογισμικό.

Η παρουσίαση ενός διαδικτυακού μενού στο τηλέφωνο του πελάτη δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτός παραδίδει κατευθείαν σε κακόβουλους χάκερς τα προσωπικά του δεδομένα, ωστόσο δίνει τη δυνατότητα στο εστιατόριο να γνωρίζει τις προτιμήσεις του, τις οποίες μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιήσει για να πουλήσει καλύτερα τα προϊόντα του. Άλλωστε, η πλειοψηφία των συστημάτων QR κωδικών δεν διαθέτει σαφείς δικλείδες ασφάλειας απορρήτου. Δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς τη συλλογή των δεδομένων κινητού και τη νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη, καθώς ούτε και αναφορικά με τις τρίτες ιστοσελίδες με τις οποίες μπορεί να συνδέεται η σελίδα του εστιατορίου ή τους πιθανούς αποδέκτες των δεδομένων των πελατών. Αν υποτεθεί για παράδειγμα ότι επισκεφτήκατε πρόσφατα ένα γαλλικό εστιατόριο, μη σας φανεί περίεργο τον επόμενο καιρό να σας εμφανίζονται διαφημίσεις για άλλα γαλλικά εστιατόρια κοντά σας.

Για τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τα ίχνη που μένουν πίσω μετά από μία έξοδο σε ένα εστιατόριο, υπάρχουν κάποιες προφυλάξεις που θα μπορούσαν να λάβουν οι πελάτες. Το σημαντικότερο είναι να αντιμετωπίζουν τους QR κωδικούς με τον ίδιο τρόπο που διαχειρίζονται ένα συνημμένο αρχείο σε ένα email. Οι άγνωστοι υπερσύνδεσμοι και οι ιστοσελίδες θα πρέπει να αποφεύγονται, ενώ οι πελάτες δεν θα πρέπει να κατεβάζουν κανένα αρχείο στο κινητό τους τηλέφωνο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά για τυχόν αυτοκόλλητα πάνω από τους πραγματικούς QR κωδικούς.

Από την πλευρά των εστιατορίων, αυτά χρειάζεται να επενδύουν σε αξιόπιστα λογισμικά QR κωδικών, με τεκμηριωμένα και αυστηρά τεχνικά μέτρα ασφαλείας, που να διασφαλίζουν πως τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους θα παραμένουν ασφαλή και εμπιστευτικά.

Μπορεί εν τέλει οι ψηφιακές εκδόσεις των μενού στα εστιατόρια να εμποδίζουν την εξάπλωση των μικροβίων, χωρίς όμως την δέουσα προσοχή, ίσως κοστίσουν την ιδιωτικότητα των πελατών.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ Ή ΜΑ-ΝΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η αξιοποίηση drones για την καταγραφή εικόνων σε πραγματικό χρόνο στις πόλεις έχει αρχίσει να αποτελεί μία νέα, μάλλον ανησυχητική μέθοδο για την παρακολούθηση των πολιτών από τις δημόσιες αρχές. Η Garante, η Ιταλική Εποπτική Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων ξεκίνησε μία έρευνα κατά τέτοιων πρωτοβουλιών, των οποίων η εμφάνιση γίνεται ολοένα πιο συχνή και εύκολη, και θα μπορούσε να έχει επιζήμια αποτελέσματα για την ιδιωτικότητα των ατόμων που παρακολουθούνται.

H Garante επιθυμεί να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιείται με τη χρήση drones, ξεκινώντας με τον Δήμο του Μπάρι. Ο τελευταίος, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε στον ιστότοπο του, εκτός από τον στόλο των drones που χρησιμοποιεί ήδη η τοπική Αστυνομία, επιθυμεί να αξιοποιήσει παραπάνω drones με σκοπό να ελέγξει ενδεχόμενες συγκεντρώσεις που δεν συμβαδίζουν με τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί για τη διαχείριση της πανδημίας του covid-19. Ο Δήμος θα πρέπει να παράσχει στην Αρχή εντός 20 ημερών όλες τις πληροφορίες που ζητούνται (τεχνικά χαρακτηριστικά των drones, επιδιωκόμενοι σκοποί, χρόνοι διατήρησης των δεδομένων, επικοινωνίες και πρόσβαση από τρίτους), στέλνοντας και ένα αντίγραφο της Έκθεσης Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA) που θα πρέπει να έχει διενεργηθεί. Παρόμοιο αίτημα για παροχή πληροφοριών εστάλη και στη δημοτική Αστυνομία της Ρώμης, η οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει 9 μικρά drones για να ελέγχει την επικράτεια (π.χ. για περιβαλλοντικές παραβάσεις, παράνομα απόβλητα, τοξικές καύσεις, παράνομες καταχρήσεις, κυκλοφοριακές ανάγκες κ.α.).

Στις 6 Σεπτεμβρίου, η Garante έστειλε επίσης αίτημα πληροφοριών στην δομή υγείας “USL Company Roma 3” προκειμένου να επαληθεύσει τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που θα υλοποιούταν στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου στις παραλίες της Ostia. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, η Εταιρεία αυτή σκόπευε να ανιχνεύσει τη θερμοκρασία του σώματος των λουόμενων στην παραλία με την χρήση drones. Λαμβάνοντας έτσι υπόψη τον εξαιρετικά ευαίσθητο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα πραγματοποιούταν -τελικά αναβλήθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών-, η Αρχή ζήτησε από την εταιρεία να παράσχει μια σειρά διευκρινίσεων, καθώς δεν παρουσιάστηκε κάποια σαφής νομική βάση που να μπορεί να νομιμοποιήσει αυτή την επεξεργασία. Εντός 7 ημερών, η εταιρεία θα πρέπει να διευκρινίσει, μεταξύ άλλων, ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των λουόμενων που θα παρακολουθούνταν, τους λόγους ανίχνευσης, την αξιοπιστία του χρησιμοποιούμενου μέσου παρακολούθησης (drone), τις συνέπειες για όσους έχουν υψηλότερη θερμοκρασία σε σύγκριση με τη φυσιολογική, καθώς και με ποιον τρόπο θα ενημερώνονται τα υποκείμενα των δεδομένων για αυτή την επεξεργασία.

Όσο τα drones αυξάνονται και γίνονται πλέον καθημερινότητα για τους πολίτες, τόσο αυξάνονται και οι ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, γεγονός που αποδεικνύεται και από τις ενέργειες των εποπτικών αρχών. Φυσικά, δεν μπορεί να απαγορευτεί η χρήση τους, ωστόσο πριν από την έναρξη λειτουργίας τους θα πρέπει ο κάθε οργανισμός να έχει προσδιορίσει σαφώς τη νομική βάση επεξεργασίας,  τους σκοπούς για τους οποίους προβαίνει σε αυτή την ενέργεια και τους χρόνους αποθήκευσης των εικόνων, να έχει καταγράψει όλα τα τρίτα μέρη που μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που καταγράφονται, καθώς και να έχει διενεργήσει μία λεπτομερή εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία των δεδομένων, με σαφή απεικόνιση των κινδύνων, των ρίσκων και των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ APPLE ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ iCLOUD

Η ανακοίνωση της Apple για ένα νέο σχέδιο αυτόματης σάρωσης φωτογραφιών των χρηστών στο iCloud με στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες σχετικά με την αξιοποίησή του για σκοπούς μαζικής επιτήρησης. Το προτεινόμενο σύστημα “CSAM” της Apple δεν είναι τόσο διαφορετικό από τα συστήματα αναγνώρισης εικόνας που χρησιμοποιούνται για πάνα από μία δεκαετία από άλλους μεγάλους παρόχους αποθήκευσης cloud, ωστόσο όσον αφορά την ιδιωτικότητα των χρηστών φαίνεται να διευκολύνει τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου να ζητήσουν αυτές τις φωτογραφίες από την εταιρεία, ανοίγοντας ίσως τον δρόμο για την μαζική παρακολούθηση των ανθρώπων.

 • Πώς θα λειτουργεί το σύστημα της Apple;

Υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία στο σύστημα, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τα λογισμικά της Apple που περιλαμβάνουν το iCloud.  

1.Σκανάρισμα των φωτογραφιών

Το σύστημα της Apple θα σαρώνει όλες τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο iCloud για να διαπιστώσει εάν ταιριάζουν με τη βάση δεδομένων που διατηρεί το Εθνικό Κέντρο για τα Αγνοούμενα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC). Οι φωτογραφίες θα σαρώνονται στη συσκευή χρησιμοποιώντας μια βάση δεδομένων με γνωστούς κατακερματισμούς εικόνων (“hashes”) που παρέχονται από το NCMEC και άλλους οργανισμούς ασφάλειας παιδιών. Η Apple έπειτα θα μετατρέπει αυτή τη βάση δεδομένων σε ένα μη αναγνώσιμο σύνολο κατακερματισμών, το οποίο θα  αποθηκεύεται με ασφάλεια στις συσκευές των ίδιων των χρηστών. Έπετα, ξεκινάει η διαδικασία αντιστοίχισης. Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός Apple ξεπεράσει το όριο πολλαπλών εμφανίσεων γνωστού περιεχομένου της βάσης CSAM, ένα παιδί δηλαδή εμφανίζεται σε πολλές φωτογραφίες ή μέρη τα οποία έχει επισκεφτεί ο χρήστης, ειδοποιείται αυτόματα η Apple και τα δεδομένα ελέγχονται χειροκίνητα (μη αυτοματοποιημένα), ενώ ο λογαριασμός του χρήστη απενεργοποιείται και ενημερώνεται το NCMEC.

Το σύστημα αυτό δεν έχει τελειοποιηθεί, με την εταιρεία να αναφέρει ότι υπάρχει λιγότερο από ένα στο ένα τρισεκατομμύριο πιθανότητα να επισημανθεί εσφαλμένα ένας λογαριασμός. Ωστόσο, οι χρήστες που πιστεύουν ότι έχουν επισημανθεί κατά λάθος μπορούν να προσφύγουν κατά της Εταιρείας.

2. Σκανάρισμα των μηνυμάτων

Το σύστημα της Apple χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής μάθησης στις συσκευές για να σαρώνει τις φωτογραφίες στα μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από ανηλίκους για σεξουαλικό υλικό, προειδοποιώντας τους γονείς στην περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιες εικόνες. Οι γονείς μπορούν να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν το σύστημα και κάθε τέτοιο περιεχόμενο που λαμβάνει ένα παιδί θα είναι θολό. Επιπρόσθετα, εάν ένα παιδί επιχειρήσει να στείλει μήνυμα σεξουαλικού περιεχομένου, θα ειδοποιηθούν άμεσα οι γονείς. Η Apple δηλώνει ότι δεν διαθέτει πρόσβαση στις φωτογραφίες που σαρώνονται στη συσκευή του παιδιού.

3. Παρακολούθηση των αναζητήσεων

Το τρίτο μέρος αποτελείται από ενημερώσεις στο Siri και την Αναζήτηση της Apple. Η Εταιρεία αναφέρει ότι οι λειτουργίες αυτές θα παρέχουν στους γονείς και τα παιδιά διευρυμένες πληροφορίες και βοήθεια εάν αντιμετωπίσουν μη ασφαλείς καταστάσεις. Το Siri και η Αναζήτηση Apple θα παρεμβαίνουν επίσης όταν οι χρήστες κάνουν ερωτήματα αναζήτησης που σχετίζονται με τη βάση δεδομένων CSAM, εξηγώντας ότι το ενδιαφέρον για αυτό το θέμα είναι προβληματικό.

 • Οι φόβοι που ενισχύθηκαν με την ανακοίνωση της Apple

Ένας προβληματισμός που οξύνθηκε μετά την ανακοίνωση αφορά την πίεση που θα μπορούσαν να ασκήσουν οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου στην εταιρεία, χρησιμοποιώντας ως λόγο άρσης του απορρήτου των φωτογραφιών των χρηστών τις έρευνες για άσεμνες φωτογραφίες. Η Apple δημοσίευσε ωστόσο μια ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της δηλώνοντας πως θα απορρίψει κάθε κυβερνητική απαίτηση για μαζική παρακολούθηση, ότι δεν θα αποκρυπτογραφεί τα μηνύματα και ότι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption) σε συσκευές θα εξακολουθεί να είναι πλήρως λειτουργική. Επιπλέον, επεσήμανε οι σαρώσεις CSAM θα μπορούν να απενεργοποιηθούν ολοκληρωτικά, απενεργοποιώντας τις Φωτογραφίες iCloud, ενώ επαλήθευσε το γεγονός ότι δεν θα σαρώνει συλλογές φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί τοπικά στη συσκευή και δεν έχουν επιλεγεί για μεταφόρτωση στο iCloud. Ωστόσο, η δήλωση αυτή δεν ασχολήθηκε άμεσα με το ζήτημα των πιθανών αιτημάτων επιβολής του νόμου για πρόσβαση σε αρχεία μέσω CSAM σε μεμονωμένες έρευνες.

Επιπρόσθετα, μέσω των αλγορίθμων που αξιοποιούνται ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας άλλων, διαφορετικών βάσεων προσώπων, στις οποίες να περιλαμβάνονται για παράδειγμα πολιτικοί διαδηλωτές. Ως προς τους φόβους αυτούς, η Apple απάντησε πως το σύστημα λειτουργεί μόνο με εικόνες που παρέχονται από το σύστημα του NCMC, ενώ δεν θα υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν χειροκίνητα νέα δεδομένα στις βάσεις.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως με ένα τέτοιο σύστημα σάρωσης φωτογραφιών και μηνυμάτων, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πλέον δέχεται ισχυρό πλήγμα. Θα μπορούσε να πει κανείς πως η Apple βρίσκεται σε επικίνδυνα μονοπάτια που οδηγούν σε μια ατέρμονη επέμβαση στην ιδιωτικότητα των χρηστών, μέσω των συστημάτων της, που θα μπορούσαν εύκολα να καταχραστούν ορισμένα κράτη για σκοπούς μαζικού ελέγχου και επιβολής του νόμου.

Όπως ανέφερε και ο Edward Snowden σε μία ανάρτησή του στο Tweeter «Ανεξάρτητα από τις καλές προθέσεις της, η Apple πραγματοποιεί μαζική παρακολούθηση σε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το σύστημα. Να είστε βέβαιοι: εάν μπορούν να σαρώσουν τις φωτογραφίες των παιδιών σήμερα, μπορούν να σαρώσουν οτιδήποτε αύριο».

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) υιοθέτησε τις υπ’ αριθμ. 1/2021 Κατευθυντήριες Γραμμές οι οποίες αναφέρονται εκτενώς και με συγκεκριμένα παραδείγματα σε ποικίλα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς και στις υποχρεώσεις γνωστοποίησής τους αντιστοίχως. Το κείμενο αποτελεί έναν πολύ πρακτικό οδηγό, κυρίως για τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας, αναλύοντας πώς θα αποφευχθούν επιβλαβείς παραβιάσεις των δεδομένων και σημειώνοντας τις υποχρεώσεις  και τους ενδεδειγμένους αποδέκτες κοινοποίησης των ανωτέρω παραβάσεων. Στο άρθρο αυτό επιδιώκουμε ν’ αναδείξουμε το νομικό γίγνεσθαι του Κανονισμού γύρω απ’ αυτά τα  περιστατικά και, ακολούθως, να επισημάνουμε ενδεικτικά κάποια περιστατικά παραβίασης τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα για την αποτροπή αντίστοιχων συμβάντων. 

Νομικό Πλαίσιο GDPR 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας πρέπει να μπορεί ν’ αναγνωρίσει μία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για να είναι σε θέση να την προλάβει ή να την κοινοποιήσει. Με βάση το Άρθρο 4  παρ. 12 ορίζεται ως «η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία». Μια παραβίαση μπορεί ενδεχομένως να επιφέρει μια σειρά σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε φυσική, υλική ή μη υλική ζημία. Ο ΓΚΠΔ εξηγεί ότι αυτό μπορεί να περιλαμβάνει απώλεια ελέγχου, περιορισμό των δικαιωμάτων τους, διακρίσεις, κλοπή ταυτότητας ή απάτη, οικονομική απώλεια, ζημία στη φήμη και απώλεια εμπιστευτικότητας. Τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού ορίζουν αντιστοίχως ότι: α) ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας γνωστοποιεί (αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών) από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, β) όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.   

Παραδείγματα 

1ο) Επίθεση ransomware (κακόβουλο λογισμικό) σε νοσοκομείο με ύπαρξη back up χωρίς εκροή(εξαγωγή) προσωπικών δεδόμενων 

Ο επιτιθέμενος κρυπτογραφεί σημαντικό μέρος των προσωπικών δεδομένων  των ασθενών και των εργαζομένων, ωστόσο λόγω του διαθέσιμου back-up το νοσοκομείο έχει πρόσβαση πάλι στα δεδομένα των υποκειμένων εντός 2 ημερών. Αυτή η καθυστέρηση προκαλεί μια προβληματική παροχή των ιατρικών υπηρεσιών (αναβολές/ματαιώσεις χειρουργείων) και συνεπώς η γνωστοποίηση είναι επιβεβλημένη προς την Α.Π.Δ.Π.Χ., αλλά και προς τα υποκείμενα των δεδομένων. 

2ο) Επίθεση στον κυβερνοχώρο της ιστοσελίδας μιας τράπεζας 

Ο επιτιθέμενος κατάφερε ν’ αποσπάσει απλά προσωπικά δεδομένα περίπου 100.000 πελατών και να συνδεθεί στους λογαριασμούς περίπου 2.000 χρηστών δίχως ωστόσο να προχωρήσει σε κάποιες συναλλαγές. Η κοινοποίηση της συγκεκριμένης παραβίασης καθίσταται απαραίτητη προς την Α.Π.Δ.Π.Χ. αλλά και προς τα πληττόμενα υποκείμενα. 

3ο) Κλοπή συσκευών/υλικού με μη κρυπτογραφημένα δεδομένα 

Εκλάπη ηλεκτρονική συσκευή φορητού υπολογιστή ενός υπαλλήλου μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών η οποία περιείχε ονοματεπώνυμα, φύλο, διευθύνσεις και ημερομηνία γέννησης περίπου 10.0000 πελατών, αλλά λόγω της μη διαθεσιμότητας της συσκευής, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί εάν επηρεάστηκαν επίσης άλλες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Η πρόσβαση στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή δεν προστατευόταν από κωδικό πρόσβασης και επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα θα μπορούσαν να αποκατασταθούν από τα διαθέσιμα καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας. Η έλλειψη βασικών μέτρων ασφαλείας αυξάνει το επίπεδο κινδύνου για τα επηρεαζόμενα υποκείμενα και συνεπώς η γνωστοποίηση πρέπει να κατευθυνθεί προς την Α.Π.Δ.Π.Χ. και τα υποκείμενα.  

4ο) Κλοπή έντυπων εγγράφων με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

Εκλάπη βιβλίο από μονάδα αποκατάστασης τοξικομανών που περιείχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα για την υγεία) τα οποία δεν είχαν αντιγραφεί σε ηλεκτρονική μορφή. Το βιβλίο δεν ήταν αποθηκευμένο σε κλειδωμένο συρτάρι ή δωμάτιο, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν διατηρούσε ούτε καθεστώς ελέγχου πρόσβασης ούτε άλλο μέτρο διασφάλισης για την ακεραιότητα των εγγράφων. Δεδομένης της ειδικής κατηγορίας των προσωπικών δεδομένων, οι δυνητικοί κίνδυνοι για τα εμπλεκόμενα υποκείμενα ήταν αυξημένοι, γεγονός το οποίο θα έπρεπε επίσης να έχει ληφθεί υπόψη από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που αξιολογεί τον κίνδυνο. Συνεπώς, είναι επιβεβλημένη η κοινοποίηση προς την Α.Π.Δ.Π.Χ. και τα υποκείμενα. 

Εν κατακλείδει, η καθολική εφαρμογή του Κανονισμού σε συνδυασμό με τους εντατικούς ελέγχους της Αρχής, έχουν καταστήσει τις παραβιάσεις και τις παρεπόμενες ποινές ένα σύνηθες φαινόμενο. Επιβάλλεται, λοιπόν, επαγρύπνιση και αυξημένη προσοχή εκ μέρους των Υπευθύνων Επεξεργασίας, ώστε να προληφθούν αντίστοιχα περιστατικά αλλά και να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους στο απευκταίο σενάριο της τετελεσμένης παραβίασης των δεδομένων.  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έντονη αναταραχή σχετικά με την άνοδο και την εκτεταμένη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου, αφού αξιοποιούνται όλο και περισσότερο από τις δημόσιες αρχές των χωρών, μεταξύ άλλων για την αναγνώριση και τη δίωξη πιθανών εγκληματιών. Η χρήση τέτοιων τεχνολογιών χωρίς τη συγκατάθεση των πολιτών θα μπορούσε να έχει πιθανά οφέλη για την ασφάλειά τους, ωστόσο, εκτός από τους ηθικούς προβληματισμούς που εμφανώς εγείρει, αναμφίβολα αποτελεί μία περίπτωση πιθανής παραβίασης της ιδιωτικότητας των πολιτών, η οποία απαιτεί προσεκτική προηγούμενη εκτίμηση των επιπτώσεων αλλά και διασφάλιση λήψης κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των αρνητικών αυτών επιπτώσεων στην προσωπική τους ζωή.

Τέτοια εργαλεία δεν είναι πάντα απαραίτητα για την εύρεση υπόπτων, ωστόσο η χρήση γίνεται όλο και πιο συχνή. Η αναγνώριση προσώπου χρησιμοποιείται ευρέως πλέον σε τράπεζες, αεροδρόμια και ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης για να προσδιοριστεί με ακρίβεια εάν ένα άτομο είναι πράγματι αυτό που δηλώνει, πρακτική που απαιτεί σίγουρα μία ευαίσθητη εξισορρόπηση μεταξύ των δικαιωμάτων των οποίων η προστασία επιδιώκεται.

Μία από τις πιο σοκαριστικές, θα έλεγε κανείς, εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής παρακολούθησης, αποτελεί το σύστημα παρακολούθησης της Κίνας, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο καμερών στον κόσμο, χρησιμοποιώντας πάνω από τις μισές κάμερες που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο.Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να παρομοιαστεί με το γνωστό «Πανοπτικόν», ένα κτήριο φυλακής που σχεδιάστηκε μόλις το 1785 από τον φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Jeremy Bentham και ο σχεδιασμός του επιτρέπει την πλήρη και συνεχή επίβλεψη όλων των κρατούμενων. Στην πραγματικότητα της Κίνας, το σύστημα παρακολούθησης σαρώνει μέσω των καμερών τα χαρακτηριστικά του προσώπου των ανθρώπων στους δρόμους από διάφορα καρέ βίντεο σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας έναν εικονικό χάρτη του προσώπου. Οι κάμερες αναγνώρισης προσώπου αξιοποιούνται σε πλήθος δραστηριοτήτων, όπως με σκοπό την παρακολούθηση των τουριστών σε πολιτιστικά μνημεία, τον έλεγχο σε αεροδρόμια, μέχρι την αστυνόμευση βάσει των προφίλ των πολιτών ή με στόχο την άσκηση πολιτικών πιέσεων. Με τον τρόπο αυτό, τελικά οι άνθρωποι υποχρεούνται να υπακούουν στους νόμους της χώρας, ακριβώς επειδή αισθάνονται ότι παρακολουθούνται διαρκώς.

Ένα άλλο πρόσφατο παράδειγμα που καταδεικνύει την εκτεταμένη χρήσης συστημάτων αναγνώρισης προσώπου αποτελεί η υπόθεση του FBI, το οποίο χρησιμοποίησε τέτοιες τεχνολογίες για τον εντοπισμό ενός ταραχοποιού των γεγονότων του Καπιτωλίου στις Η.Π.Α. από τις δημοσιεύσεις της φίλης του στο Instagram. Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες έψαξαν ένα συγκεκριμένο άτομο στο διαδίκτυο, αξιοποιώντας εικόνες από τα γεγονότα στο Καπιτώλιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των εικόνων που είχαν κοινοποιηθεί στο Twitter, με τη χρήση ενός εργαλείου αναγνώρισης προσώπου ανοιχτού κώδικα, «γνωστού για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων», όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν. Η έρευνα αυτή οδήγησε σε ένα δημόσιο προφίλ στο Instagram, το οποίο άνηκε στη φίλη του υπόπτου και περιείχε πλήθος φωτογραφιών του.

Οι φωτογραφίες στον λογαριασμό έδειξαν ότι ο ύποπτος φορούσε τα ίδια ρούχα με εκείνα που τραβήχτηκαν σε φωτογραφίες στο Καπιτώλιο. Κατόπιν, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες εντόπισαν τους λογαριασμούς Facebook που ανήκαν στα μέλη της οικογένειάς του, αποκαλύπτοντας τελικά το πλήρες όνομα του υπόπτου. Στη συνέχεια, αφού συσχέτισαν την ταυτότητά του με τα αρχεία αδειών οδήγησης του κράτους, τον παρακολούθησαν στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του, όπου εντοπίστηκε ακόμη και από το χαρακτηριστικό καπέλο του, το οποίο φορούσε την ημέρα των γεγονότων στις Η.Π.Α.

Γίνεται έτσι απολύτως σαφές ότι όλες οι βιομετρικές πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός ανυποψίαστου ατόμου στο μέλλον. Σε συνδυασμό μάλιστα με το ενδιαφέρον  των κορυφαίων εταιρειών της βιομηχανίας, όπως η IBM, το Facebook και η Amazon, προβλέπεται η ευρεία εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών στο μέλλον, τόσο για λόγους πρόσβασης όσο και ασφάλειας των συναλλαγών. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν ακόμη και κατά λάθος ή για σκοπό διαφορετικό από τον οποίο συλλέχθηκαν εξ αρχής. Για αυτό και η μακροζωία αυτών των τεχνολογιών σε δημόσιο περιβάλλον θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο..

Όσον αφορά τη συγκατάθεση των ίδιων των ατόμων, πιθανές συμφωνίες παροχής συγκατάθεσης αποτελούν μάλλον ένα σαθρό ρυθμιστικό εργαλείο που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη νομιμότητα μίας τέτοιου μεγέθους επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η ατομική συγκατάθεση για τη χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου αποδεικνύεται ιδιαίτερα ακανθώδης, αφού θέτει σε κίνδυνο τη συλλογική ιδιωτικότητα.

Ενώ οι νεότεροι κανονισμοί, όπως ο GDPR και ο CCPA, αποτελούν ισχυρές βάσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, υπάρχει ανάγκη για αυστηρότερη ρύθμιση των τεχνολογιών αυτών, με πρόβλεψη αυστηρότερων μέτρων αλλά και κυρώσεων. Οι άνθρωποι κινδυνεύουν να συμφιλιωθούν με την ιδέα της μόνιμης και διαρκούς παρακολούθησης, ως μίας πρακτικής αναμενόμενης και φυσιολογικής. Ακόμη περισσότερο, όσα παιδιά γεννιούνται και μεγαλώνουν σε τέτοια περιβάλλοντα παρακολούθησης είναι πιθανό να μην προβάλλουν καμία αντίσταση στην χρήση των εικόνων τους για οποιανδήποτε σκοπό, ενώ είναι ήδη διατεθειμένα να εκχωρήσουν σε οποιοδήποτε μέσο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Με την ανοχή και την αποδοχή τέτοιων πρακτικών αναγνώρισης και καταχώρισης προσωπικών χαρακτηριστικών, τελικά ο άνθρωπος αλλοιώνεται και λησμονεί τα δικαιώματά του προς την ελεύθερη επιλογή συμπεριφοράς. Οι παρεμβάσεις στην προσωπική ζωή θεωρούνται πλέον μέρος της καθημερινότητας και οποιοδήποτε ψήγμα ελευθερίας και μοναδικότητας κινδυνεύει να χαθεί διά παντός.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΗΓΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Καθημερινά αλληλεπιδρούμε με πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών, όπως όταν χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας, πληρώνουμε με την πιστωτική μας κάρτα ή αξιοποιούμε τις δημόσιες συγκοινωνίες με τη χρήση των έξυπνων εισιτηρίων. Σε όλες αυτές τις αλληλεπιδράσεις, η ευρεία συλλογή δεδομένων τοποθεσίας είναι δεδομένη και πραγματοποιείται σε μεγάλη κλίμακα, αποτελώντας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γεννά σίγουρα ερωτήματα ιδιωτικότητας, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τη θεματική αύξηση της αξίας των δεδομένων που μαρτυρούν την ανθρώπινη κινητικότητα και διαθεσιμότητα ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα τοποθεσίας περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές και οι χρήστες τους μετακινούνται και συμπεριφέρονται με την πάροδο του χρόνου σε διαφορετικές τοποθεσίες. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες προέρχονται από τις συσκευές που έχουμε μαζί μας, με τα έξυπνα κινητά να αποτελούν την κύρια πηγή δεδομένων τοποθεσίας στη σύγχρονη εποχή, με σκοπό -κατ’ αρχάς- τη βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και του δικτύου ή ακόμα και την παρακολούθηση και εξάπλωση των πανδημιών, όπως αυτή του κορωνοϊού. Για παράδειγμα, από μόνη της η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone διατηρεί τις τροχιές τοποθεσίας σχετικά με το ένα τρίτο σχεδόν του πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Και φυσικά, δεν υπάρχουν μόνο τα έξυπνα τηλέφωνα. Παρόμοιοι κίνδυνοι σχετίζονται και με άλλες συσκευές που αποστέλλουν και λαμβάνουν ασύρματα σήματα, συμπεριλαμβανομένων των φημισμένων πλέον συσκευών Internet of Things (IoT), όπως ανιχνευτές φυσικής κατάστασης, ιατρικός εξοπλισμός και έξυπνες οικιακές συσκευές. Γενικότερα, οποιοδήποτε αντικείμενο ή συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, εκτός των υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, μπορεί να αποτελέσει συσκευή IoT.

Στην πλευρά αυτή της τεχνολογίας, ίσως μάλιστα εγείρονται κρισιμότερα ερωτήματα, αφού σε αντίθεση με τα έξυπνα κινητά, οι περισσότερες ΙοΤ συσκευές δεν παρέχουν στον χρήστη την επιλογή απενεργοποίησης των υπηρεσιών εντοπισμού και συλλογής της τοποθεσίας του, γεγονός που αφήνει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των φυσικών προσώπων που τις χρησιμοποιούν στα κατώτατα επιθυμητά επίπεδα. Για αυτό, αξίζει να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εκτεταμένη αξιοποίηση των δεδομένων τοποθεσίας από τις IoT συσκευές, κάποια από τα οποία αποτελούν: η στόχευση χρηστών/καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο, η κατάτμηση των δεδομένων και των υπηρεσιών, η συλλογή και η ανάλυση ακριβών πληροφοριών των καταναλωτών, καθώς και η εκθετική αύξηση της απόδοσης των συσκευών, που οδηγεί αναλόγως και στην αύξηση των κερδών.

Επομένως, τα δεδομένα τοποθεσίας αποτελούν πηγή πληροφοριών και πρέπει να προστατεύονται επαρκώς, αφού ενδέχεται να αποκαλύψουν λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών σε μία τοποθεσία, τις κινήσεις τους, την καθημερινές τους ανάγκες και συνήθειες, ενώ μπορούν να προβούν σε περίπλοκους συσχετισμούς χρηστών και τοποθεσιών.  Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (γνωστή ως NSA) μάλιστα δημοσίευσε πρόσφατα οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης των κινδύνων που απορρέουν από την παρακολούθηση της τοποθεσίας των χρηστών έξυπνων τηλεφώνων και συσκευών IoT. “Παρ’ όλο που δεν είναι πάντα δυνατό να αποφευχθεί εντελώς η έκθεση πληροφοριών τοποθεσίας, είναι δυνατό – μέσω προσεκτικής διαμόρφωσης και χρήσης – να μειωθεί ο όγκος των δεδομένων τοποθεσίας που διαμοιράζονται”, δήλωσε η NSA. Για το σκοπό αυτό, πρότεινε μια σειρά από συμβουλές που περιλαμβάνουν: την απενεργοποίηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών τοποθεσίας στη συσκευή του χρήστη, την απενεργοποίηση όλων των ραδιοφωνικών πομπών που δεν βρίσκονται σε χρήση (Bluetooth και Wi-Fi), τη χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για την απόκρυψη της τοποθεσίας, την παροχή όσο το δυνατόν λιγότερων δικαιωμάτων στις εφαρμογές, καθώς και συμβουλές για τον διαμοιρασμό πληροφοριών στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι νομοθέτες από την άλλη έχουν κάνει σημαντικά βήματα για τον περιορισμό της αλόγιστης συλλογής δεδομένων τοποθεσίας, αποσκοπώντας στην προστασία της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων. Πάντοτε όμως για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψιν ορισμένες παράμετροι.

Η αρχή του περιορισμού του σκοπού πρέπει να τηρείται με ευλάβεια σε όλες τις διαδικασίες συλλογής δεδομένων τοποθεσίας, αποτελώντας μία εκ των θεμελιωδών αρχών του GDPR. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού, σοβαρές ανησυχίες εγείρονται σχετικά με την δυνατότητα χρήσης των δεδομένων τοποθεσίας που συγκεντρώθηκαν -για παράδειγμα από μια δημόσια υπηρεσία υγείας για την παρακολούθηση των κρουσμάτων της πανδημίας- για άλλους σκοπούς. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν πώς συλλέχθηκαν τα δεδομένα τοποθεσίας σε πρώτη φάση και να επαναπροσδιορίσουν τις πολιτικές και τις πρακτικές επεξεργασίας των δεδομένων για διαφορετικούς σκοπούς, λαμβάνοντας επιπρόσθετα μέτρα.

Η δυσκολία της ανωνυμοποίησης των δεδομένων τοποθεσίας αποτελεί ακόμη ένα μείζον ζήτημα, αφού για τη χρήση τους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των χρηστών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, βασικό βιομηχανικό πρότυπο αποτελούσε η πλήρης ανωνυμοποίηση των δεδομένων, η τροποποίησή τους δηλαδή με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη η αναγνώρισή τους κι έπειτα η χρήση τους από τους φορείς. Ωστόσο, η ανωνυμοποίηση των δεδομένων τοποθεσίας είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού δεν εξασφαλίζεται η επιθυμητή ισορροπία μεταξύ του απορρήτου του χρήστη και της χρησιμότητας των δεδομένων που προκύπτουν για γενική χρήση. Ακόμα κι αν χρησιμοποιούνται μοναδικά αναγνωριστικά αντί για ονόματα, η συμπεριφορά των περισσότερων χρηστών μπορεί εύκολα να εντοπιστεί, για παράδειγμα από την τοποθεσία του σπιτιού τους (όπου η συσκευή “κατοικεί” τη νύχτα).

Πράγματι, έρευνες έχουν αποδείξει ότι αυτά τα δεδομένα είναι εξαιρετικά αναγνωρίσιμα. Μόλις τέσσερα τυχαία σημεία τροχιάς κάποιου ατόμου, όπως πότε και πού αγοράζει τον πρωινό του καφέ, είναι αρκετά για να αναγνωριστεί μοναδικά αυτό ένα άτομο σε ποσοστό 95% των περιπτώσεων σε ένα σύνολο δεδομένων 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Επιπλέον, ακόμη και τα πλήρως “συγκεντρωτικά” δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να είναι αποκαλυπτικά, αφού λίστες με τέτοια ανωνυμοποιημένα δεδομένα σχετικά με μοτίβα μεγάλων ομάδων ατόμων (όπως χάρτες θερμότητας υψηλού επιπέδου) μπορούν να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που επιδιώκουν με την πρώτη ματιά.

Αυτές οι προκλήσεις δεν είναι ανυπέρβλητες, αλλά οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην υπερεκτιμούν τις τεχνολογικές δυνατότητες, αντιμετωπίζοντας τα δεδομένα τοποθεσίας ως προσωπικά δεδομένα που χρήζουν αυξημένης προστασίας. Αν και φαίνεται να βαδίζουμε στον σωστό δρόμο, υπάρχουν ακόμα πολλά βήματα για την επίτευξη του στόχου.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι κυβερνήσεις σε όλο το κόσμο εξετάζουν εναγωνίως τους τρόπους για να αποδεικνύουν πως οι πολίτες τους έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου COVID-19, σε έναν αγώνα δρόμου που φαίνεται να έχει καταλήξει στα λεγόμενα «διαβατήρια εμβολιασμού». Τα διαβατήρια αυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναβίωση του τουρισμού, των επιχειρήσεων και της εν γένει οικονομίας των κρατών, αφού θα καθορίζουν ποιος μπορεί να ταξιδέψει, να μείνει σε ένα ξενοδοχείο, ακόμα και να επισκεφτεί ένα εστιατόριο, χωρίς να διακυβεύεται η προσωπική του ή η δημόσια υγεία.

Ήδη στο Ισραήλ, τα άτομα που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά του ιού, μπορούν πλέον ένα εκδώσουν από το κράτος ένα “Green Pass”, στο οποίο αναγράφονται τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, καθώς και οι ημερομηνίες του εμβολιασμού τους. Το συγκεκριμένο πάσο σαρώνεται και χρησιμοποιείται για την είσοδο σε γυμναστήρια, ξενοδοχεία ή συναυλίες, ενώ για μεγάλο μέρος του ισραηλινού πληθυσμού, αποτελεί πλέον το εισιτήριο για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που επιθυμεί την άμεση έκδοση των διαβατηρίων εμβολιασμού, με στόχο να αναζωογονήσει τον τουρισμό της, ο οποίος έχει παραλύσει μετά από σχεδόν ένα χρόνο περιοριστικών μέτρων. «Παρατηρώντας την αντίδραση ορισμένων χωρών στις προτάσεις διαβατηρίων εμβολιασμού, αισθάνομαι ότι υπάρχει μεγάλη επιφυλακτικότητα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να προετοιμαστούμε. Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.», δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης.

Τα μέτρα αυτά ωστόσο για την απόδειξη της χαμηλής μεταδοτικότητας του ιού, έχουν γεννήσει καίρια θέματα ιδιωτικότητας και ηθικής νομιμότητας, που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν πριν από την λήψη επίσημων αποφάσεων έκδοσης των διαβατηρίων.

Το διαβατήριο εμβολιασμού ενδεχομένως να έχει τη μορφή απλού έντυπου εγγράφου, το οποίο θα περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα. Η ασφάλεια των δεδομένων που παρουσιάζονται σε αυτή την υλική μορφή είναι σίγουρα αμφίβολη, αφού η πιθανότητα να χαθεί ή να κλαπεί το έγγραφο είναι αυξημένη. Ακόμη κι αν το διαβατήριο εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή, η προστασία των δεδομένων του πολίτη συνεχίζει να διακυβεύεται. Το διαβατήριο αυτό θα αποτελεί σε κάθε περίπτωση μία εκτύπωση στοιχείων από κάποια εφαρμογή, μία συγκεντρωτική βάση δεδομένων ή ένα παρόμοιο σύστημα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται πλήθος στοιχείων για τον εμβολιασμένο πολίτη, όπως εάν έχει αναπτύξει αντισώματα, τις ημερομηνίες και τα αποτελέσματα των αρνητικών του τεστ και άλλες πληροφορίες. Έτσι, προβληματισμοί εγείρονται σχετικά με τον νόμιμο κάτοχο αυτής της βάσης ή συστήματος δεδομένων, τους χειριστές της και την πιθανή πρόσβαση σε αυτή από ειδικά εξουσιοδοτημένους χρήστες ή τρίτους. Ως τρίτοι, θα μπορούσαν να εκληφθούν πλείστες συνεργαζόμενες με το εκάστοτε κράτος εταιρείες τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα.

Ένα τέτοιο συγκεντρωτικό σύστημα απόδειξης εμβολιασμού αποτελεί στην ουσία ένα ιατρικό αρχείο, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερη μεταχείριση και να συμβαδίζει με τις αυξημένες απαιτήσεις ασφαλείας που απαιτούνται. Εκεί περιέχονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που αντιμετωπίζονται πάντοτε με ιδιαίτερη ευλάβεια και προσοχή, απ’ ότι απλά προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε σχετικές κρατικές βάσεις και συστήματα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές ή οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να απαιτήσουν πρόσβαση σε μέρος αυτού του αρχείου, αλλά κατά γενικό κανόνα, αυτή είναι η εξαίρεση. Η επιδημία του COVID-19 δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί ακόμα μία εξαίρεση, ενώ οποιαδήποτε αποδοχή της λύσης αυτής οδηγεί σίγουρα σε λάθος κατευθύνσεις.

Επιπρόσθετα, τα διαβατήρια εμβολιασμού, ακριβώς επειδή θα περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, απαιτείται να συμβαδίζουν με τις ρητά καθορισμένες αρχές του ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, όπως αυτές του περιορισμού του σκοπού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων υγείας αποτελεί άλλωστε όχι μόνο ένα από τα κομβικά σημεία του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (“GDPR”), αλλά και τη βασική συνιστώσα των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για την προστασία της ιδιωτική ζωής των φυσικών προσώπων και την άμβλυνση οποιωνδήποτε δυσμενών διακρίσεων σχετικά με την κατάσταση ενός ατόμου, σχετικά με την ηλικία, την εθνικότητα ή το φύλο. Οι νομικές απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από οποιαδήποτε κρατική ενέργεια ενδέχεται να παρεμβαίνει έντονα και αισθητά στη σφαίρα της ιδιωτικότητας ενός ατόμου.

Αδιαμφισβήτητα, μία δίκαιη ισορροπία μεταξύ της προστασίας της δημόσιας υγείας και της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας του ατόμου θα πρέπει να επιτευχθεί, ιδίως όσον αφορά την προστασία του ατόμου από την αξιοποίηση των δεδομένων του διαβατήριου για την παρακολούθηση ολόκληρων πληθυσμών, ακόμα και την αποφυγή περιθωριοποίησης ήδη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Ιδιαίτερα προβληματική θα φάνταζε η περίπτωση που τα δεδομένα που συνδέονται με τον εμβολιασμό ενός ατόμου αξιοποιούντο για την επιδείνωση της ιδιαίτερης κατάστασής του. Για αυτούς του λόγους, τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται σε συγκεντρωτικές βάσεις και συστήματα πρέπει να ελέγχονται και να διασφαλίζονται με τη λήψη προληπτικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, μεταξύ άλλων για την άμβλυνση οποιουδήποτε κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διαβίβασης σε τρίτα μέρη.

Οι προκλήσεις όμως δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη συγκέντρωση θεαματικού όγκου προσωπικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και συστήματα, αλλά με την προστασία της ίδιας της ελευθερίας του ατόμου, που αποτελεί τη βάση για την δημοκρατική κοινωνία. Όπως επεσήμανε ο Big Brother Watch, ένας μη κερδοσκοπικός βρετανικός οργανισμός για την εποπτεία των ατομικών ελευθεριών και του απορρήτου «Είμαστε πολλά περισσότερα από έναν αριθμό και έναν κωδικό εγγραφής, ή ακόμα χειρότερα από έναν βαθμό μέτρησης του κινδύνου από τον εμβολιασμό».

Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ακόμη και για ηθικά ζητήματα που θα ανακύψουν από την πιθανή αξιοποίηση των διαβατηρίων εμβολιασμού, όπως διακρίσεις εις βάρος ατόμων που δεν είναι φυσικά εφικτό να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους ή λόγω έλλειψης εμβολίων στην χώρα τους, ή ακόμα κι επειδή δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν. Σε ορισμένες χώρες, μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι αρκετά διστακτικό στην λύση του εμβολίου, γεγονός που θα σήμαινε ότι ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες ενδέχεται να αποκλειστούν ακουσίως.

Πράγματι, η στάθμιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που διακυβεύονται είναι κρίσιμη και αναγκαία για τη σωστή λήψη αποφάσεων για τη δημόσια υγεία. Σε καμία περίπτωση η χρήση και ο έλεγχος των διαβατηρίων αυτών ή οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού εμβολιασμού δεν θα πρέπει να επεμβαίνει υπέρμετρα στις πτυχές της ιδιωτικότητας των ατόμων, ούτε και να οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί. Ως λύση διαφαίνεται σίγουρα η πρόληψη τέτοιων καταστάσεων, με τη θέση σε ισχύ προηγμένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που θα αποτρέψουν δυσμενείς συνέπειες και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και αξίες.

Ελένη Καλπία
Δικηγόρος, Πιστοποιημένη DPO

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Όσο η πανδημία δεν φαίνεται πως θα ξεπεραστεί σύντομα, τόσο παγιώνεται ο θεσμός της τηλεργασίας και οι συνακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Οι τηλεφωνικές κλήσεις συνδιάσκεψης και οι διαδικτυακές συναντήσεις —τηλεδιασκέψεις— είναι μια σταθερά της σύγχρονης εργασίας. Και ενώ πολλοί από εμάς έχουν αποκτήσει συνείδηση της κρισιμότητας της ασφάλειας στις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις μας, για τους περισσότερους, η προστασία της ιδιωτικότητας αποτελεί δεύτερη σκέψη.

Σίγουρα έχει τύχει σε πολλούς από εμάς, ενώ δεν έχουμε τερματίσει μια τηλεδιάσκεψη, να έχουν αρχίσει ήδη να συνδέονται οι συμμετέχοντες της επόμενης, λόγω του ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι ο ίδιος! Εκ πρώτης όψεως αυτή η στιγμή μπορεί να  φαίνεται αστεία, αλλά φανταστείτε την περίπτωση που η τηλεδιάσκεψη αφορούσε ευαίσθητες εταιρικές ή και προσωπικές πληροφορίες.

Δυστυχώς, εάν οι τηλεδιασκέψεις δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά, οι πρώην συνεργάτες, οι δυσαρεστημένοι υπάλληλοι ή οι χάκερ μπορεί να είναι σε θέση να τις ακούσουν ή να τις διαταράξουν. Η χρήση ορισμένων βασικών προφυλάξεων μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι οι συναντήσεις σας θα είναι αποτελεσματικές και δεν θα αποτελούν αιτία για πρόκληση περιστατικού παραβίασης εταιρικών και προσωπικών δεδομένων.

Οι περισσότερες υπηρεσίες διαδικτυακής συνάντησης διαθέτουν ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και πολλοί πάροχοι θα σας δώσουν κάποιες βασικές προτάσεις ασφαλείας.

Ανεξάρτητα όμως από το ποιος είναι ο πάροχός σας, παραθέτουμε μερικές απλές επιλογές για τη διεξαγωγή μιας ασφαλούς τηλεδιάσκεψης:

 • Ακολουθήστε τις πολιτικές του οργανισμού σας για την ασφάλεια στην διαδικτυακή συνάντηση.
 • Περιορίστε την επαναχρησιμοποίηση των κωδικών πρόσβασης. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό για κάποιο διάστημα, πιθανότατα τον έχετε μοιραστεί με περισσότερους ανθρώπους από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
 • Εάν το θέμα συζήτησης είναι ευαίσθητο, περιλαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες και μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε κωδικούς πρόσβασης μιας ώρας ή κάντε χρήση του ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων.
 • Χρησιμοποιήστε το «πράσινο δωμάτιο» ή την «αίθουσα αναμονής» και μην  επιτρέπετε τη συνάντηση να ξεκινήσει μέχρι να εισέλθει ο οικοδεσπότης.
 • Ενεργοποίηστε ειδοποιήσεις εισόδου συμμετεχόντων που εμπεριέχουν  ιδιαίτερο τόνο ή ήχο.
 • Μην καταγράφετε τη συνάντηση εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο, αφού πρώτα έχετε ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες.
 • Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες που δεν χρειάζεστε (όπως κοινή χρήση αρχείων ή κοινή χρήση οθόνης).
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα PIN για να αποτρέψετε κάποιον από την εισβολή στη  συνάντησή σας, που μπορεί να έχει μαντέψει τη διεύθυνση URL.
 • Περιορίστε τα δικαιώματα διαμοιρασμού οθόνης των συμμετεχόντων για να αποφύγετε τυχόν ανεπιθύμητες εικόνες.

Όπου τα θέματα συζήτησης περιλαμβάνουν εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες, καλό θα ήταν να λάβετε περισσότερες προφυλάξεις. Πρόσθετα βήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη περιλαμβάνουν:

 • Χρήση μόνο εγκεκριμένων υπηρεσιών εικονικής συνάντησης με μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε συμμετέχοντα και παροχή οδηγιών να μην τους μοιράζονται.
 • Χρήση χαρακτηριστικού πίνακα (dashboard) ώστε να μπορείτε να δείτε ποιοι είναι όλοι οι συμμετέχοντες ανά πάσα στιγμή.
 • Κλείδωμα της συνάντησης μόλις εντοπίσετε όλους τους συμμετέχοντες που παρευρίσκονται.
 • Αδειοδότηση μόνο στους οικοδεσπότες να μοιράζονται τις οθόνες τους.
 • Κρυπτογράφηση των καταγραφών, που θα απαιτούν μια φράση πρόσβασης για να αποκρυπτογραφηθούν και διαγραφή καταγραφών που αποθηκεύονται από τον πάροχο.
 • Διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων μόνο σε συσκευές που έχουν εγκριθεί από τον οργανισμό.

Αυτές οι προτάσεις είναι ενδεικτικές και σίγουρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό. Για αυτό και είναι σημαντική η συμβολή του DPO (Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) του εκάστοτε οργανισμού που θα γνωρίζει καλά τις πολιτικές του οργανισμού και τα μέτρα προστασίας που θα  μπορούν να εφαρμοστούν για την συμμόρφωση με τον GDPR. Θυμηθείτε να λαμβάνετε υπόψιν σας την κρίση του για την ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων και την αποφυγή πιθανού περιστατικού παραβίασης που θα μπορούσε να αποκαλύψει σοβαρές πληροφορίες για τον οργανισμό και όσους εργάζονται ή εξυπηρετούνται από αυτόν.

Top