Υπηρεσίες

Βρείτε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις αξιοποιώντας και βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα τεχνολογικά εργαλεία της επιχείρησής σας.

Privacy as a Service

Η Privacy Advocate σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας της ιδιωτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR.

DPO as a Service

H Υπηρεσία “DPO as a Service” δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να αναθέσει στην ομάδα μας τον θεμελιώδη ρόλο του DPO. Αναλαμβάνουμε εμείς τα καθήκοντα και τις ευθύνες του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, χωρίς να περιοριστούμε μόνο σε αυτές. Σκοπός μας είναι να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και να εδραιώσουμε μία καινοτόμο κουλτούρα στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας, επιτρέποντας σας να αφοσιωθείτε απρόσκοπτα στα καθήκοντα και τους στόχους σας.

GDPR AUDIT

Παρέχουμε εξειδικευμένα GDPR AUDITS για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της επιχείρησης σας με τις απαιτήσεις του GDPR. Κατά τη διάρκεια του audit, αξιολογούμε τα επίπεδα συμμόρφωσης, εντοπίζουμε τα κενά και διασφαλίζουμε την τήρηση της αρχής της λογοδοσίας. Ο GDPR AUDIT αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που οφείλουν να διασφαλίσουν ότι οι τρίτοι με τους οποίους συνεργάζονται έχουν λάβει πράγματι (και όχι μόνο σε συμβατικές ρήτρες) τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Terms of Use & Website Compliance

Η Privacy Advocate αναλαμβάνει την πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνιση της ιστοσελίδας σας με το κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο GDPR, ο Νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβάλλουν τη σύνταξη τόσο των Όρων Χρήσης όσο και Πολιτικών Προστασίας Απορρήτου και Διαχείρισης Cookies.

Γιατί η Privacy Advocate είναι η κατάλληλη λύση για την επιχείρηση σας;

Αυτό που διακρίνει την Privacy Advocate είναι η συστηματική και μεθοδική προσέγγιση του ευρωπαϊκού και εσωτερικού νομοθετικού πλαισίου και η μακρόχρονη εμπειρία της σε ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, στελεχώνεται από μία ομάδα έμπειρων νομικών, με ακαδημαϊκή και πρακτική εξειδίκευση σε ζητήματα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, η Privacy Advocate χρησιμοποιεί οργανωμένες διαδικασίες καταγραφής των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται μία επιχείρηση. Οι διαδικασίες αυτές οδηγούν στον εντοπισμό του συνόλου των δεδομένων που επεξεργάζεται μία επιχείρηση, στον προσδιορισμό των ενδεχόμενων κινδύνων και στην κατηγοριοποίηση των δεδομένων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η πλήρης συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεσμευόμαστε να βρούμε την κατάλληλη λύση για εσάς

    Top