ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CCTV ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Καθημερινά όλο και περισσότεροι οργανισμοί αποφασίζουν να εγκαταστήσουν συστήματα βιντεοεπιτήρησης (συστήματα CCTV) προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των αγαθών που διαθέτουν αλλά και των φυσικών προσώπων που εξυπηρετούν. Ωστόσο, πολλές φορές τέτοια συστήματα χρησιμοποιούνται και από ιδιώτες για οικιακή χρήση, με σκοπό να αποτραπεί οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια ή να αναγνωριστεί στη συνέχεια ο δράστης κάποιου εγκλήματος.

Στο πεδίο εφαρμογής του GDPR, υπάγεται κάθε επεξεργασία που αφορά δεδομένα φυσικών προσώπων. Επομένως, εφαρμόζεται και στην επεξεργασία που πραγματοποιείται μέσω των οικιακών συστημάτων CCTV, από τη στιγμή που καταγράφεται ή/και αποθηκεύεται σε αρχείο εικόνα ή βίντεο στο οποίο απεικονίζονται φυσικά πρόσωπα εκτός των χώρων της περιμέτρου ιδιοκτησίας του χειριστή του συστήματος.

Ως χώροι εκτός της ιδιοκτησίας του χειριστή νοούνται για παράδειγμα οι χώροι γειτονικών σπιτιών (π.χ. οι κήποι και οι πυλωτές τους), τα πεζοδρόμια και οι δρόμοι γύρω από το σπίτι όπου έχει εγκατασταθεί το σύστημα CCTV.

Ίσως σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε ένα σύστημα CCTV ως απαραίτητο μέσο για την προστασία της περιουσίας σας από πράξεις εγκληματικότητας και αντικοινωνική συμπεριφορά. Ένα οικιακό σύστημα CCTV όμως θα πρέπει να λειτουργεί με υπεύθυνο τρόπο που σέβεται την ιδιωτικότητα των άλλων.

Ακολουθούν μερικές οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να μειώσετε τον κίνδυνο παραβίασης της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων, οι οποίοι ενδεχομένως ελλοχεύουν στη χρήση ενός συστήματος CCTV.

Top