εμπιστοσύνη καταναλωτών

Eμπιστοσύνη καταναλωτών και Προστασία δεδομένων

εμπιστοσύνη καταναλωτώνΗ εμπιστοσύνη των καταναλωτών φαίνεται να κλονίζεται από την επιλογή προστασίας δεδομένων, που  θέτουν οι επιχειρήσεις. Συμπεραίνεται ότι οι επιχειρήσεις χρειάζεται  να επαναξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα δεδομένα των πελατών τους. Ύψιστη προτεραιότητα των επιχειρήσεων πρέπει να αποτελεί η λήψη  κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, με σκοπό την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Οι καταναλωτές έχοντας υπόψιν τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων τους από τις επιχειρήσεις, περιμένουν από εκείνες τις βέλτιστες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων τους. Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή (15/03), δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο που διαδραματίζει η προστασία των δεδομένων στις αγορές των καταναλωτών.

Έρευνες για τους καταναλωτές

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 41% των Ευρωπαίων δεν είναι πρόθυμοι να διαθέσουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε επιχειρήσεις. Έκθεση της Cisco αποκάλυψε ότι το 76% των καταναλωτών δεν θα πραγματοποιούσε αγορά προϊόντος από επιχείρηση, που δεν της εμπιστεύονται τα στοιχεία τους. Είναι σαφές ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τις αγορές των καταναλωτών.

Ο ΓΚΠΔ και οι καταναλωτές

Η αποσύνδεση μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας υφίσταται όταν τα πρότυπα του κλάδου δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) καθορίζει τους νόμους σε σχέση με την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη. Μοιραία συμβάλλει στην εκπλήρωση των προαναφερθέντων αναγκών του καταναλωτή λόγω της υποχρεωτικής του εφαρμογής.

Οι καταναλωτές από την πλευρά τους, αρχίζουν να αντιλαμβάνονται  ότι οι ενδεχόμενες δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες σημαίνουν απλώς ότι αποτιμώνται σε χρήμα. Αναμένουν από τους οργανισμούς να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πρότυπο που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που συμμoρφώνονται με τον ΓΚΠΔ, η ποικιλία των επιπέδων συμμόρφωσης μέσα από συγκεχυμένες και πολύπλοκες επιλογές αποδοχής στους ιστότοπους, δημιουργεί δυσπιστία σε όλους τους τομείς.

Οι κίνδυνοι απώλειας δεδομένων και συμμόρφωση

Η ανεπιτυχής διασφάλιση δεδομένων των καταναλωτών και η μη συμμόρφωση με τους σχετικούς νόμους περί ιδιωτικότητας μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε μια επιχείρηση. Οι πιθανότητες απώλειας πελατών και δυσφήμισης μίας επιχείρησης είναι μεγάλες. Εάν οι επιχειρήσεις επιλέξουν να μην είναι διαφανείς στη διαχείριση των δεδομένων, διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα στην αγορά.

Μελέτες για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών

Μελέτη της Cisco του 2023 «Data Privacy Benchmark Study»  έδειξε ότι το 94% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη των πελατών τους εξαρτάται από την προστασία της ιδιωτικότητας τους. Μάλιστα από μελέτη του 2022 συμπεραίνεται ότι το 81% των καταναλωτών  επιβεβαιώνει, ότι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση διαχειρίζεται τα δεδομένα τους, αποδεικνύει την αξιοπιστία της.

Τα θετικά αποτελέσματα της διαφάνειας

Οι πολιτικές διαχείρισης δεδομένων που διακατέχονται από διαφάνεια, μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης μια επιχείρησης. Παράδειγμα αποτελεί, η εφαρμογή κρυπτογραφημένης ανταλλαγής μηνυμάτων Signal. Η συγκεκριμένη εφαρμογή προσέφερε προστασία των δεδομένων στους καταναλωτές, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές. Κέρδισε πάνω από 42 εκατομμύρια χρήστες σε 1 μόνο έτος. Διαπιστώνουμε ότι η προστασία των δεδομένων έχει πλεονεκτική θέση στην αγορά.

Συμπέρασμα

Η σύγχρονη κοινωνία βασίζεται στα δεδομένα και οι επιχειρήσεις  είναι αναγκαίο να διασφαλίσουν τα δεδομένα που λαμβάνουν από τους καταναλωτές. Τα δεδομένα των καταναλωτών πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη δυνατή ακεραιότητα. Μόνο τότε οι εππιχειρήσεις θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια επωνυμία που είναι σεβαστή και αξιόπιστη. Συμπεραίνεται ότι η προστασία των δεδομένων είναι  άμεσα συνυφασμένη τόσο με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσο  με τις αγορές τους.

 

Πηγή:

CPO Magazine: The Data Privacy Disconnect Between Businesses and Consumers/ Διαθέσιμο εδώ.

 

Περισσότερα άρθρα μπορείτε να διαβάσετε στο BLOG της εταιρείας μας.

Top