Τεστ Αυτοαξιολόγησης

Εκτίμηστε το βαθμό ετοιμότητας της επιχείρησης σας να διαχειριστεί ένα περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων

Απαντήστε στην ακόλουθη φόρμα αυτοαξιολόγησης για να διαπιστώσετε πόσο έτοιμοι είστε να διαχειριστείτε ένα περιστατικό παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να ξεκινήσετε!

1) Διαθέτετε πλάνο αντιμετώπισης ενδεχόμενων παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων;

2) Γνωρίζετε τον ακριβή αριθμό και το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεστε;

3) Σε περίπτωση παραβίασης είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τον αριθμό των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα που μπορεί να επηρεαστούν από την παραβίαση, καθώς και το είδος αυτών των δεδομένων;

4) Έχετε καταγράψει τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επέλθουν στα υποκείμενα δεδομένων σε περίπτωση πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων;

5) Γνωρίζετε πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί η επιχείρηση σας για να ανακτήσει τις βασικές-κύριες λειτουργίες της μετά από μια παραβίαση δεδομένων;

6) Έχετε εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας σχετικά με το τι μπορεί να αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων;

7) Έχετε εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων;

8) Η Πολιτική Ασφαλείας της επιχείρησής σας βασίζεται σε κάποιο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο (π.χ. ISO 27001);

9) Έχετε λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ώστε να περιορίσετε ενδεχόμενη ζημία σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων;

10) Ο GDPR επιβάλλει να αναφέρονται ορισμένα περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών από τη γνώση τους. Είστε σε θέση να τηρήσετε αυτή την προθεσμία;

11) Διαθέτετε πλάνο ενημέρωσης των υποκειμένων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα παραβιάστηκαν, στις περιπτώσεις που μία τέτοια ενημέρωση καθίσταται απαραίτητη;

12) Επιθυμώ η Privacy Advocate να επικοινωνήσει μαζί μου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει ανωτέρω, με στόχο την αξιολόγηση των απαντήσεων που δόθηκαν

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να λύσουμε κάθε σας απορία.

    Top